ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมการแพทย์

Tag Archives: กรมการแพทย์

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงา ...

Read More »

เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  21 ตุลาคม 2558 รายละเอียด :   กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแห ...

Read More »

เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  21 ตุลาคม 2558 รายละเอียด :   กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่ ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนิติกร กรมการแพทย์

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 ระเบียบกระทรวงสาธารณ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 5 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล 6 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้อง ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 สรุปสาร ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมการแพทย์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เก ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการแพทย์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการแพทย์

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ค ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017