Home / Tag Archives: กรมทางหลวงชนบท

Tag Archives: กรมทางหลวงชนบท

Feed Subscription

เปิดสอบกรมทางหลวงชนบท จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

เปิดสอบกรมทางหลวงชนบท จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ด้วยกรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน  :  4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) อัตรา ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 โครงสร้างและคอนกรีต 4 การเตรียมงานก่อสร้าง 5 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2 ...

Read More »

หนังสือสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท

หนังสือสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 4. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 5. สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ.pdf 6. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทาง ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 4 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 5 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น ...

Read More »

แนวข้อสอบธุรการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบธุรการ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธุรการ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 4 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 5 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมค ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6. อุปกรณ์ป้องกันอัน ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 6. แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า 7. แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ บรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. แนวข้อสอบวิชา บรรณารักษ์ 6. ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด 7. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 6. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 7. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่ ...

Read More »
Scroll To Top