ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมทางหลวงชนบท

Tag Archives: กรมทางหลวงชนบท

Feed Subscription

เปิดสอบกรมทางหลวงชนบท จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

เปิดสอบกรมทางหลวงชนบท จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ด้วยกรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน  :  4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) อัตรา ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 โครงสร้างและคอนกรีต 4 การเตรียมงานก่อสร้าง 5 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2 ...

Read More »

หนังสือสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท

หนังสือสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 4. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 5. สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ.pdf 6. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทาง ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 4 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 5 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น ...

Read More »

แนวข้อสอบธุรการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบธุรการ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธุรการ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 4 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 5 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมค ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6. อุปกรณ์ป้องกันอัน ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 6. แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า 7. แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ บรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. แนวข้อสอบวิชา บรรณารักษ์ 6. ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด 7. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 6. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 7. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017