ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Tag Archives: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ถาม – ตอบ เครื่องมือท ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ 4 คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร +แนวข้อสอบ 5 วิธีการทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ในอา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 การบริหารแผนงาน โครงการ 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 4 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 6 แผนนโยบายและแผนด้า ...

Read More »

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องเ ...

Read More »

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ผู้ ...

Read More »

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแก้วและกระจก) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุ ...

Read More »

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเยื่อและกระดาษ) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดว ...

Read More »

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม – 29 มกราคม 2559)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเ ...

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  24 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด :   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ...

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  24 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด :   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017