Home / Tag Archives: กรมศิลปากร

Tag Archives: กรมศิลปากร

Feed Subscription

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ กรมศิลปากร

จำหน่ายแนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ กรมศิลปากร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานและการรักษาความปลอดภัย 6 หล ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์) กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์) กรมศิลปากร

  จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์) กรมศิลปากร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 วรรณกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย 5 การแบ่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปากร

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปากร รวมทุกอย่างที่ออก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการจัดการของพิพิธภัณฑ์ 4 ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 6 การรำหน้าพาทย์ ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประ ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

เปิดสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรว ...

Read More »

เปิดสอบ นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบ นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญา ...

Read More »

เปิดสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปร ...

Read More »

เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้ ...

Read More »

เปิดสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รั ...

Read More »

เปิดสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) กรมศิลปากร

เปิดสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดว ...

Read More »
Scroll To Top