ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมศิลปากร

Tag Archives: กรมศิลปากร

Feed Subscription

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ กรมศิลปากร

จำหน่ายแนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ กรมศิลปากร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานและการรักษาความปลอดภัย 6 หล ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์) กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์) กรมศิลปากร

  จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์) กรมศิลปากร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 วรรณกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย 5 การแบ่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปากร

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปากร รวมทุกอย่างที่ออก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการจัดการของพิพิธภัณฑ์ 4 ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 6 การรำหน้าพาทย์ ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประ ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

เปิดสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรว ...

Read More »

เปิดสอบ นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบ นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญา ...

Read More »

เปิดสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปร ...

Read More »

เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้ ...

Read More »

เปิดสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร

เปิดสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รั ...

Read More »

เปิดสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) กรมศิลปากร

เปิดสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดว ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017