Home / Tag Archives: กรมอนามัย

Tag Archives: กรมอนามัย

Feed Subscription

[โหลด]แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมอนามัย

[โหลด]แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมอนามัย

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมอนามัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2552 4 สาธารณสุขชุมชน 5 อนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 8 พระราชบัญญัติควา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ กรมอนามัย

แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ กรมอนามัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ กรมอนามัย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์ 5. ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส 6. ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา 7. ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเ ...

Read More »

หนังสือสอบนักกิจกรรมบำบัด กรมอนามัย

หนังสือสอบนักกิจกรรมบำบัด กรมอนามัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักกิจกรรมบำบัด กรมอนามัย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 3. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา 5. ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม – ตอบ) 6. สรีระของการออกกำลังกาย 7. กิจกรรมนันทนา ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมอนามัย

เปิดสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายล ...

Read More »

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ...

Read More »

เปิดสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

เปิดสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ...

Read More »

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่ ...

Read More »

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำ ...

Read More »

หนังสือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

หนังสือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

  นักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย 1. การประเมินภาวะโภชนาการ 2. การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร 3. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 4. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 5. ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร 6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 8. แนวข้อสอบนักโภชนาการ 9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

แนวข้อสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. การประเมินภาวะโภชนาการ 2. การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร 3. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 4. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 5. ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร 6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 8. แนวข้อสอบ ...

Read More »
Scroll To Top