ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมอนามัย

Tag Archives: กรมอนามัย

Feed Subscription

[โหลด]แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมอนามัย

[โหลด]แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมอนามัย

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กรมอนามัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2552 4 สาธารณสุขชุมชน 5 อนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 8 พระราชบัญญัติควา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ กรมอนามัย

แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ กรมอนามัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ กรมอนามัย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์ 5. ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส 6. ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา 7. ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเ ...

Read More »

หนังสือสอบนักกิจกรรมบำบัด กรมอนามัย

หนังสือสอบนักกิจกรรมบำบัด กรมอนามัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักกิจกรรมบำบัด กรมอนามัย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 3. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา 5. ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม – ตอบ) 6. สรีระของการออกกำลังกาย 7. กิจกรรมนันทนา ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมอนามัย

เปิดสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายล ...

Read More »

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ...

Read More »

เปิดสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

เปิดสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ...

Read More »

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่ ...

Read More »

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

กรมอนามัย ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำ ...

Read More »

หนังสือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

หนังสือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

  นักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย 1. การประเมินภาวะโภชนาการ 2. การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร 3. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 4. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 5. ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร 6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 8. แนวข้อสอบนักโภชนาการ 9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

แนวข้อสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ กรมอนามัย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. การประเมินภาวะโภชนาการ 2. การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร 3. ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย 4. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 5. ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร 6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย 8. แนวข้อสอบ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017