ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักจัดการงานทั่วไป (page 2)

Tag Archives: นักจัดการงานทั่วไป

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม)

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 สรุปสาร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. แนวข้อสอ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017