ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักทรัพยากรบุคคล

Tag Archives: นักทรัพยากรบุคคล

Feed Subscription

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

pv15 นักทรัพยากรบุคคล 1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 4 การวางแผนกำลังคน 5 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 6 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 7 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยาก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เรื่องการร้องทุกข์ 3 การบริหารจัดการองค์กร 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบีย ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 7 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยาก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบพ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยและโรงเรียนการไปรษณีย์ 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR 4 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เบ ...

Read More »

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  16 ตุลาคม 2558 รายละเอียด :   กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสม้ครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ของสำนั ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ

แนวข้อสอบเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 5. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6. การติดตามและ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 2. การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR_ 5. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 6. ถาม-ตอ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017