Home / Tag Archives: นักทรัพยากรบุคคล

Tag Archives: นักทรัพยากรบุคคล

Feed Subscription

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

pv15 นักทรัพยากรบุคคล 1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 4 การวางแผนกำลังคน 5 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 6 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 7 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยาก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เรื่องการร้องทุกข์ 3 การบริหารจัดการองค์กร 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบีย ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 7 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยาก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบพ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยและโรงเรียนการไปรษณีย์ 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR 4 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เบ ...

Read More »

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  16 ตุลาคม 2558 รายละเอียด :   กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสม้ครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ของสำนั ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ

แนวข้อสอบเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 5. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6. การติดตามและ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 2. การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR_ 5. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 6. ถาม-ตอ ...

Read More »
Scroll To Top