ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิชาการพัสดุ

Tag Archives: นักวิชาการพัสดุ

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ   1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 5 แนวข้อสอบระ ...

Read More »

แนวบข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวบข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏ 7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 8 สรุประเบี ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏ 7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 8 สรุประเบี ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบความรู้เ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 3 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 4 ถาม -ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6. แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 7. ระเบียบการ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017