ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านเคมี)

Tag Archives: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านเคมี)

Feed Subscription

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 8 ค ...

Read More »

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 7 ถาม – ตอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 การใช้งานและ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 การใช้งานและ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. พันธุศาสตร์เบื้องต้น 6. การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ...

Read More »

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านพิษวิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านพิษวิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านพิษวิทยา) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระด ...

Read More »

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านเคมี) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านเคมี) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโทด้านเคมี) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017