ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

Tag Archives: บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานบริการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด 2 แนวข้อสอบบริษัทขนส่ง จำกัด 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานด้านตัวเลข 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 7 การให้บริกา ...

Read More »

หนังสือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

หนังสือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับ- บริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่ง จำกัด 3. วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 4. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 6. ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภา ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับ- บริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่ง จำกัด 3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4. วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 5. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6. แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างด้านเครืองยนต์ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบนายช่างด้านเครืองยนต์ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างด้านเครื่องยนต์ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่งจำกัด 3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 6. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์ 7. แนวข้อสอบด้านช่างยนต ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างด้านสถาปัตยกรรม (ก่อสร้าง) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบนายช่างด้านสถาปัตยกรรม (ก่อสร้าง) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างด้านสถาปัตยกรรม (ก่อสร้าง) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่งจำกัด 3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 6. โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ) 7. แนวข้อสอบการเขียนแ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างระดับ4 (ด้านไฟฟ้า) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบนายช่างระดับ4 (ด้านไฟฟ้า) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างระดับ4 ด้านไฟฟ้า บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่งจำกัด 3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 6. แนวข้อสอบความรู้ทางไฟฟ้า 7. อุปกรณ์การออกแบบร ...

Read More »

แนวข้อสอบบุคลากร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบบุคลากร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ บุคลากร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่งจำกัด 3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ ...

Read More »

แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบ (ด้าน IT) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบ (ด้าน IT) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ผู้ตรวจสอบ (ด้าน IT) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่งจำกัด 3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 6. ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ...

Read More »

หนังสือสอบพนักงานขับรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

หนังสือสอบพนักงานขับรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานขับรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับ- บริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่ง จำกัด 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. ความสามารถด้านภาษา 5. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 6. ความรู้เกี่ยวกับการจราจร 7. วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย 8. สรุปงานเครื ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด 2. แนวข้อสอบบริษัทขนส่งจำกัด 3. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 6. แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนั ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017