ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ 6 แนวข้อสอบเครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ พนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 7 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร   >รว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 6 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น 7 ความรู้เบื้องต้นเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 5 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   >รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้าง ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 5 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT 6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน น ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 ความรู้ทางด้านการเงินการเงิน บัญชี และการพัสดุ 5 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 6 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 7 ระบบสายไฟ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 5 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบ 7 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 แนวข้อสอบ Microsoft Excel  จากสนามสอบจริง 6 แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง 7 แนวข้อสอบการใช้โป ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017