ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: สอบนายสิบตำรวจ

Tag Archives: สอบนายสิบตำรวจ

Feed Subscription

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา_ 30p 2. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 3. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading 4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation 6. แนวข้อสอบความสาม ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายจราจร

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายจราจร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายจราจร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 2. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน.pdf 5. แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายธุรการ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายธุรการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายธุรการ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 2. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 4. แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2 5. แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1 6. แนวข้อสอบการ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา_ 30 2. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 4. แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ปี พ.ศ.2557 6. แนวข้อสอบเก่าตำรวจ ...

Read More »

เปิดสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 1,000 อัตรา ทั่วประเทศ รับทั้งชายและหญิง

เปิดสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 1,000 อัตรา ทั่วประเทศ รับทั้งชายและหญิง

เปิดสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 1,000 อัตรา รับสมัคร 1 – 26 ต.ค. 58   เปิดสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 1,000 อัตรา ทั่วประเทศ รับทั้งชายและหญิง ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ 1. ประกาศรับสมัคร    15 ก.ย. 58 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต    1 – 26 ต.ค. 58 3. สอบข้อเขียน    29 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017