ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Feed Subscription

เก็งแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เก็งแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 6 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชก ...

Read More »

[Sell] แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

[Sell] แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

      ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 6 การใช ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 5 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ความรู้เรื่องการร้องทุกข์ 3 การบริหารจัดการองค์กร 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบีย ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017