ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

Feed Subscription

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ถาม ตอบ) 6. ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 6. ถาม-ต ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบสุขศึกษา 6. แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7. การปฐ ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 6. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 7. แนวข้อสอบกฎหมา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 5. แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ 6. ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 7. ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. พันธุศาสตร์เบื้องต้น 6. การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 6. ถา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 6. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6. แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 7. ระเบียบการ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017