ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ) (page 2)

Tag Archives: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4.1 แนวข้อสอบ พรบ.คอม ...

Read More »

แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 5. แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนาการ 6. การประเมินภาวะโภชนาการ 7. ถาม – ตอบ การดำเนินงานด ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว ...

Read More »

แนวข้อสอบพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6. ตัวอย่างข้อสอบวิชาการพยาบาล 7. แนวข้อสอบกฎหมายวิชา ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา 6. ความสำคัญการใช้งานและการดูแลร ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเวชสถิติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเวชสถิติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเวชสถิติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 6. การใช้สถิติเพื่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 5. ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง 6. ความรู้เกี่ยวกับงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5. หลักการประชาสัมพันธ์ 6. การเขียนเพื่อการประ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. ถาม – ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 6. แนวข้อสอบความถนัดทา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 2. การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR_ 5. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 6. ถาม-ตอ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017