ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Tag Archives: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Feed Subscription

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเต ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 แ ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเต ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเต ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 5 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล 6 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 7 ระบบเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 8 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสั ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 8 แ ...

Read More »

หนังสือสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

หนังสือสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทค ...

Read More »

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2558 )

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  ( ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  ( ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  16 ตุลาคม 2558 รายละเอียด :   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์(โรง ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017