Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Tag Archives: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Feed Subscription

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเต ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 แ ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเต ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเต ...

Read More »

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 5 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล 6 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 7 ระบบเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 8 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสั ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 8 แ ...

Read More »

หนังสือสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

หนังสือสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทค ...

Read More »

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2558 )

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  ( ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  ( ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  16 ตุลาคม 2558 รายละเอียด :   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์(โรง ...

Read More »
Scroll To Top