ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tag Archives: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Feed Subscription

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูต ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 4 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 5 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน 7 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป ก ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผน ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 6 แนวข้อสอบกา ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สภากาชาดไทย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สภากาชาดไทย

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สภากาชาดไทย รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย 2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย 3 ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 ถาม – ตอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย 2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย 3 ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 7 ถาม – ตอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017