ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (page 2)

Tag Archives: แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5 แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำระ (กปร)

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำระ (กปร)

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำระ (กปร) 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน (กปร) 2 หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 4 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 5 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 6 แนว ...

Read More »

[แนวข้อสอบ]นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[แนวข้อสอบ]นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 5 ...

Read More »

(อัพเดต)แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

(อัพเดต)แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ 6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศาลรัฐธรรมนูญ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศาลรัฐธรรมนูญ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 6 การบริห ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ททท. 2 แนวข้อสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 4 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ICT

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ICT

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 4 ถาม R ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ก ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017