ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ม.ราชมงคล

Tag Archives: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ม.ราชมงคล

Feed Subscription

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 การบริหารจัดการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ม.ราชมงคล

แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ม.ราชมงคล

แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ม.ราชมงคล 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 การบริหารจัดการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 4 การบริหารจัดการองค์กร 5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 6 ความหมายของการบริหาร 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พลังงานทดแทนฯ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พลังงานทดแทนฯ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พลังงานทดแทนฯ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (ฉบับที่  ๒) 3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 5 พระราชบั ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017