ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: โรงพยาบาล (สสจ) (page 5)

Tag Archives: โรงพยาบาล (สสจ)

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ 7 ความรู้เกี่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 7 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้ม ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏ 7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 8 สรุประเบี ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 7 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 8 ความร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ) 7 การบริหารงานจัดการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ถาม-ตอบ ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักโภชนาการ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักโภชนาการ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักโภชนาการ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ 7 ถาม – ตอบ ความปลอดภัยด้านอาหาร 8 สรุปสาร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 หลักการประชาสัมพันธ์ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 8 การผลิตส ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017